HOTLINE: 08 86 03 88 58

0944838788

khoi BBQ8Lần này sẽ là những điểm ăn uống tại đà lạt mà mình đã từng đi và sẽ được viết theo cảm nhận của riêng mình. Đầu tiên sẽ là:Quán KHÓI BBQ ,mình chọn quán này để mở màn đơn giản vì cuối tuần vừa rồi mình lần đầu tiên...